Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Oldtiden    Middelalderen    Renæssancen    Oplysningstiden    Romantikken    Moderne    Postmoderne    Litterære Genrer    Kontakt   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Dante Alighieri og den historiske kontekst
Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxxx (1265-1321) xxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx x 325 x.x.x. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx 8. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxx Xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx Xxx 3. x xx 800. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x xxx 15. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x Xxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx 12. xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. X 1267 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xx xxxxx Xxxxxxxx xx Xx xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (xxx 1293 xx 1295), xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx Xx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
X xx 1300 xxxx Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx 1301 xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxx x Xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X 1304 xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X 1310 xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx 7. Xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xx xxxxxxxxx (”Xx xxxxxxxxx”), xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxx 7.x xxx x 1313. Xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxx xxx Xxxxxx 7. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xx Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx – xx xxx xxx xxx, xxx xxxx x 1321.

Digtet Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxx Xxxxxxxx (”Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx”) xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx 1300. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx 1300: Xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx (Xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx), xxx xx 35 xx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 70 xx. Xx 1300 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx, xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxx (xxxxx: xxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxx. Xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx (xxxxxxx xxx) xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxx; xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxx xxx Xxxxxx: …xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx, xx xxx xxx éx, xxx xxx x xxxxx xxxx. Xx xxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xxx, xxx xxxxx: xxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx! Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx. X Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Dante i Helvede (Xxxxxxx)
Xxxxxxx (Xxxxxxx) xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx: X xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xx xxx xxxx, xxx, xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx x Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxx xxx x xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx Xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx 2. X xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 13 xx x xxx 33 xxxxx. Xxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xx.x. xx xxxx Xxxxxxxxxx 8.,xxx x xx 1300 xxxxx xxxx xxx xxx. X xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxx xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx.

Dante i Skærsilden (Xxxxxxxxxx)
Xxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx. X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxx xxx Xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxx, xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx – xx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxx) – xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxx X’xx x xxxxxx xx Xxxxx, xx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxx ”xxxx”: xxxxxxxx). Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xx Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxx, xxx Xxxxx xx Xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx x xxx xxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx, xxxxxxx xx xxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx. Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxx 1200 xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxë. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx.

Dante i Paradis (Xxxxxxxx)
X xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx’ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx Xxx. X xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx Xxxxx’ xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx 8.x xxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxëxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx Xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxx xxx Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxx. X xxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx, xx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx. Xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xx xxx – Xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxx xxx xxx xx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxx, xxx xxx xxx xxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Publikationsår: 2017

Test dig selv i teksten
Xxxxxxx: Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx? Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx?

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx?

3. Xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxx, Xxx
Milano i Renæssancen: Viscontidynastiet x Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxx, Xxx
Middelalderens Litteraturhistorie x Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2016

Xxxx, Xxx
Italiensk Renæssancelitteratur x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2016

Xxxx, Xxx
Renæssancens Firenze x Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxx, Xxx
Renæssancehumanismen x Xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxx, Xxx
Italiensk humanisme x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxx xx: Xxx Xxxxx)
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx, 2013 (5. xxxxxx)

Xxxxxxxx, Xxxx
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxx (xxx)
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx

Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxx xxx Xxxxx
Xxxxxxxxxx, 1982

Xxxxxxx, Xxxxxxx
X Xxx Xxxx xx Xxxxx
Xxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, 2000
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.81.73.233