Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Oldtiden    Middelalderen    Renæssancen    Oplysningstiden    Romantikken    Moderne    Postmoderne    Litterære Genrer    Kontakt   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


De homeriske guder
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx. Xxxxxx xxxxx xx, xx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx 1, xx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx.
Xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx 3, xxxx Xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx Xxxxx’ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx; xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx.
Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx x xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x Xxxxxxxx xxx 11, xxxx xxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxx xxxxx xxx x Xxxx’ xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx – xxx xx xxxx xxxxxxx - xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx, xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx, xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx 15, xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx Xxxx – xxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx – xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxx 15 xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx’ xx xxxxxx (Xxxxxx xx xxx xxx xxxx Xxxx xx Xxxxxxxx), xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx 1. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx 14, xxxx Xxxx xxxxxxxx Xxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx; xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx éx xxxxx (Xxxxx’) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx (Xxxxxx), xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx’ xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx. Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx.

Hvad er de homeriske guder ikke?
X xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx; xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx. Xxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxx xx, xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx 14, xxxx Xxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx; xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x, xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxx xx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx, xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx – xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ”xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx”, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx.

Hvad er de homeriske guder?
Xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx? Xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx – xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx, xxx xx Xxxx xx Xxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx. X Xxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx, xx Xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx, xx Xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – x xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx. Xxx xxx xxxxx xx xxxx xx Xxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxx – xx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx.
Xxxxxxxx, Xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx. – xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx: xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx – xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xx Xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx? Xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx? Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx – xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx – x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx - xxxx x xxxxx xxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxx xxx xx – xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx – xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx – x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxx xx, xxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx - xxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ”xxxxxx”, xxx xxxxxxx ”xxx” xxxxx ”xxxxx” – xxx xxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ”xxx x xxxxx” – xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ”xxx xx xxxxx”. Xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx. Xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx: xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxx’ xxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx, xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ”xxx” – xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xx Xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx.
Xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx: xxx xx xxxxxx, xxxx Xxxx’ xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx. Xxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx Xxxx xxx xxx, xx xxx xxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx Xxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx – Xxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ”xxxxxxx”, xx xx xxxxxxx xxxxx xx, xx xx xxxx xxx xxx. Xxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxx.

Publikationsår: 2016

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx?
2. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx?
3. Xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx?
4. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx?
5. Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxx, Xxx
Episke Cyklus og Odysseen x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2014
Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxx Xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Den trojanske Krig x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2014
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx – Xxxxxxx xx Xxxxxxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Den vrede Achilleus x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2015
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Den ubøjelige Achilleus og krigen x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2015
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx 2 xxx 15 xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Achilleus hævner Patroklos x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2015
Xxxxxxxx 16.-24. xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xx Xxxxxx: Xxxx xxx Xxx xx xxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1983.
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx' xxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx, Xxxx. X.
Xxxx xx xxx Xxxxx
Xxxxxxxxx & Xxxxxx: Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1987.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx.

Xxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxx xx Xxxx xxx Xxxxx
Xxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxx, 1980
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, Xxxx X.
Xxx Xxxxxx Xxxx: Xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx'x Xxxxx
Xxxxxxxx XX & Xxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1984
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

Xxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxx, 1995 (xxxxxxxxx xxxxxx)
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.229.124.74