Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Oldtiden    Middelalderen    Renæssancen    Oplysningstiden    Romantikken    Moderne    Postmoderne    Litterære Genrer    Kontakt   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Referat af Xxxxxxxxx xxxxx xxx
Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxx xxx xx xx xx xxxx, Xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxx xxx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx. Xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx:

Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxx, xx xxx xxx xx xx xxx,
xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx – xx xxxx xx xxx xx xxx xxxxx x.

(Xxxxxxxx XX, 40-41)
Xxxx Xxxxx Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx.
Xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxëxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx, xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx xxx Xxxx. Xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx Xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx.
Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx. Xx, xxxx xx Xxxxxxxx
xxx x xxx xxxxxx. Xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx!

(Xxxxxxxx XX, 178-183)
Xxxx Xxxxx Xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx. Xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxx, Xxxxxxxx' xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx:

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
xxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx,
xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx
xxx x xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(Xxxxxxxx XX, 230-234)
Xxxx Xxxxx Xxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx' xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxx' xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx, xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xx. Xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx.

Analysedelen
Xxxxxx Xxxxxé xx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx ”xxxxx” xx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx' xxxxxx (”xxxxxxxxx” xxxxx ”xxxxxxxxx”), xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx' xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxé, xx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx' xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx Xxxxxxxx' xxx, Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx, Xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxx Xxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx xxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Telemachos' Xxxxxé
Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx, xxx xx Xxxxxxxx' xxx (Xxxxxxxx XX,2: Xxxx Xxxxx Xxx) xx Xxxxxxx'x xxxxxxx Xxx (Xxxxxxxx XX,2: Xxxxxxxxx Xxxxxxx). Xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx.

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx. Xx xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx
xxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
Xxxx xx xxxxx xxx. Xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
xxxx Xxxxxxxx.....


X xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx, xx xxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, xx xxx xxx xxxxx éx xx xxx:

Xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxx:
Xxx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxx,
xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx. Xx xxx xxxxx xxx xx:
'Xxxxx, xxx xx xx Xxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxx xxxx,
xxx X xxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxx, xx xxxx xxx xx xxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx.

(Xxxxxxxx XX, 93-98)
Xxxx Xxxxx Xxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx. X xxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, Xxëxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
Xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxx.

Varslet og Halitherses
Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx' xxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxx, xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx, xx xx xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx:

Xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx. Xx xéx xx xxx xxx, xx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx
xx xxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx.
Xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx,
xxx xxx xxx xx, xx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx.
Xxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx....

(Xxxxxxxx XX, 198-205)
Xxxx Xxxxx Xxx

Bejlerne
X xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx (Xxxx), xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx, xx Xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxx). Xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx. Xxx, xxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx (xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx.)
Xxxxxxxxxx' xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxxx' xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx 108 xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx Xxx xxxxxxxxx Xxxx. Xx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx Xxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx. Xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxx. Xxxxxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx.

Publikationsår: 2017 (15. xxxxx)

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx?

2. Xxxx xx xxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx?

3. Xxxx xx, xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx?).

4. Xxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx' xxxx? Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx? Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx? Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx?

5. Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx?

6. Xxxx xx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx?

7. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx? Xxxx xx xxxx xxxxxxx? Xxxx xx xxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx?

8. Xxxx xx Xxxxxx? Xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx?

9. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx' xxxx?

10. Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx' xxxxx xxx Xxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx?

11. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx? Xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx?

12. Xxxx xxx Xxxxxx xxx?

13. Xxxx xxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx' xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx? Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx? Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx' xxxxxxxx?

14. Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx? Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx? Xxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxx, Xxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx
Det homeriske Spørgsmål x Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxx, Xxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx
Gudernes rolle i Iliaden x Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxx, Xxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx
Kleos og udødelighed i Iliaden x Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxx, Xxx
Episke Cyklus og Odysseen x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2014
Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxx Xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx.

Xxxx, Xxxxxxxx
Xxx Xxxxx xx Xxxxx
Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1962
Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx-Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
    Biografier      Leksikon       

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.238.125.76