Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Oldtiden    Middelalderen    Renæssancen    Oplysningstiden    Romantikken    Moderne    Postmoderne    Litterære Genrer    Kontakt   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Referat af Iliadens sjette sang
Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xx xxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxx: ...xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx XX, 94-95) – xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx: Xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx....Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xx xxx (Xxxxxxx XX, 98-101). Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx.
Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xx xx xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx: ...xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xx xx, xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx XX, 142-143).
Xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx: ...xxxxxxx xxxxx x xxxxxx (Xxxxxxx XX, 147), xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxx xxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: éx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx

(Xxxxxxx XX, 148-149)
Xxxx Xxxxx Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx: ...xxxxxx xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx XX, 241). Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx' xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx' xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxx xxx xx xx xxx xxxxxx xx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxx. Xxx xxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx
.
(Xxxxxxx XX, 441-443)
Xxxx Xxxxx Xxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx. X xxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxx, xx Xxxxx xx xxx xxx xxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx (Xxxxxxx XX, 447-448). Xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxx, xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xx, xx xxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxx xx X xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx,
xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx x Xxxxxxxx' Xxxxx!
Xxxxx xxx xxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx: 'Xxx xx xx
xxxxx xxxxx xxx xxx xxx...!'

(Xxxxxxx XX, 476-480)

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx, xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx Xxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx, xx xx xx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx.

Analysedelen:
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. X Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xx.
Xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxx.

Slagmarken – Glaukos og Diomedes
Xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxx x Xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx, xxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx, xxxx xxx xx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx.
Xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxx. Xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx Xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx' xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx, xxx xx Xxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx.

Hektor inde bag Trojas mure
Xxxxxx xxxxx xxx xxx Xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx. Xxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xx xx xxxx, xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xx Xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxx Xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx Xxxxx éx xxxx (Xxxxxxx XX, 867) x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ( xxxxx: βαρβαρόφωνος), xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx Xxxx Xxxxx Xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx; xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
Xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx éx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx, xxx (xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx xxx xxxx. Xxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xx xx xx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx – x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx – xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxx xxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx: xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x, xxxx xxx xxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (”xxxxxxxxxx”). Xxx xxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx.
Xxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx, xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx éx xxxxx, xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx. Xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx, xx xxxx xxx xxxx xx, xxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxx, xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx xxx xxx, xx Xxxxx xx xxx xxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxx Xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx, xx Xxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxx, xx Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, xx Xxxxx xxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx Xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx, xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx: 'Xéx xxx xx Xxxxxxx xxxx! Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xx Xxxxxx xxxx.' (Xxxxxxx XX, 460-461).
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xx xxxxx, xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx.
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx, xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x Xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Publikationsår: 2016

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx' xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx: Xxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx? Xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx?

3. Xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxx, Xxx
Episke Cyklus og Odysseen x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2014
Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxx Xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Den trojanske Krig x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2014
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx – Xxxxxxx xx Xxxxxxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Den vrede Achilleus x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2015
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Den ubøjelige Achilleus og krigen x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2015
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx 2 xxx 15 xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Achilleus hævner Patroklos x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2015
Xxxxxxxx 16.-24. xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx, Xxxx X.
Xxxx xx xxx Xxxxx (xxxxxxx 21)
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1990

Xxxxxxxx, Xxxxx X.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx "Xxxxx" (xxxxxxx 2)
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx, 1992

Xxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (xxxxxxx 1-2)
Xxxxx & Xxxxxxxx, 1995

Xxxxxxx, Xxxxx X.
Xxx Xxxxx xx Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1995

Xxxxxxx, Xxxxx X.
Xxx Xxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 2011

Xxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxx, 1995
    Biografier          
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.238.125.76