Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Oldtiden    Middelalderen    Renæssancen    Oplysningstiden    Romantikken    Moderne    Postmoderne    Litterære Genrer    Kontakt   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Referat af Xxxxxxxx xxxxxx xxx
X Xxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx) xxxxxxxx xx xx x Xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxx Xxxx.
Xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxïx xx Xxxxxïx, xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxïx' xxxxx, Xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxx.
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxïx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxïx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxïx xxx xxxx Xxxxxxxxx' xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxïx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxx xx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
Xxx xxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx Xxxxxïx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx; xxx xxx xxxxxx Xxxxxxïx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx' xxxx xxx xx xxxxx Xxxxxïx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx; xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxx xxx Xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxx Xxxxxx xx xx xx Xxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx. Xxx xxx xxxx xxx Xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx 13 xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxïx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx. Xx xx xxx x xxxx, xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx, xx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx' xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxx. Xxx xxx, xx Xxxx xxx xxxx xxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xx Xxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx Xxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx Xxxx' xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxx Xxxx' xxxx.

Analysen: Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

Den vrede Achilleus
Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx' xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ”xxx x xx xxxxxxxxx xxxx” xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxxxxxx". Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx – x xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx – xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx, xxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx.
Xxx, xxx Xxxxx xxx xxx Xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx éx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx 10 xx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx – éx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx. Xxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx' xxx xxxxx xx Xxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxxxx' xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xx. Xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xêxxx x xxxxxxxxx-xxxxxx xêxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx ”xxxxx” xxxxx ”xxxxxx”. Xx xxxxxx xxx xxx x Xxxxxxx xx xx xxxxx μῆνιν ἄειδε θεὰ (”Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx”), xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος (”Xxxxïxxx (Xxxxxx' xxx) Xxxxxxxxx'”). Xxxxx xxxxx xêxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xêxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx' xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxx. Xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx' xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx: Xxxx xx, xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx Xxxxïxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxx' xxxxx xxxx xxxxxxxxx... . Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: - xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxïxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, xx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxx' xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx.

”Xxx” xx ”Xxxxxxxxxx”
Xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxïx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (”xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx”). Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx, xxx xxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx' xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxïx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx? Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxx? Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx, xxx xx xxx x xxxx, xxxxxx xxxê xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ”xxx” xx ”xxxxxxxxxx”. Xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ”xxx” xx ”xxxxxxxxxx”, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx.

Xxxê (”xxx”)
Xxxxxxxx xxxê, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ”xxx”, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx. Xxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx. Xxxê xx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xx xx xxxxxx, xx xxx x xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxê xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxê xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx, xx xxx xxx xxxx xxxx, xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. X Xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxïx xx Xxxxxïx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx' xxxê. Xxx x xxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxëxx xxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx' xxxê. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx Xxxxxxxxx' xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx' xxxê xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxïx xx Xxxxxxxxx' xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ”xxxxxxxxxx” xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxê. Xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx, xxxx Xxxxxïx xxx xxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx.

Xxxxx (”xxxxxxxxxx”)
Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx ”xxxxxxxxxx” xxxxx ”xx”. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx - xxxê xx xxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxê xx xx x xxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxx xxxx xx xx, xxxxx xx xxx xx xxx. Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxê, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxïx, xxxxxx xxx x-xxxxx, xxx. ”xxxx xxx” xxxxx ”xxxxxxx”. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxx? Xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx? Xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx Xxxxxïx xxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx ”xxxxxxx” xxx – xxxx x Xxxxxxxxx' xxxx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxx xxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx? Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx? Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxê, xxxxx xxxx xxxx xxxê xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx Xxxxxxïx – xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxê xxx xx xxxx Xxxxxxxxx' xxxxx (Xxxxxïx).

Xxxxxxxxxx xxx xx. Xxxxxxxxx' xxx
Xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx Xxxxxxxxx? Xxx xxx xx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxïx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xx xxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxê x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxïx xxxxxx xxxxx xxx xxx. Xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxx xx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxê xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx? Xxxxxxxxxx xxx xx xxxê xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx Xxxxxxïx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xx xxx- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxê, xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx, xxx Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxxx' xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxê xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx Xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx' xxxxx xxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxé xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx – xx xxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx. Xx xxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx, xx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx.
Xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx, xxx xx xxx xx xxxx, xx xxx xx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx; Xxxx xxx xxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx. Xxxx' xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx? Xxxx xxxxx xxx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx? X xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx, xx Xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx? Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx x Xxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx.
Xxxxx xxx Xxxxxxxxx' xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx' xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx' xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxxx. Xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx' xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx.

Publikationsår: 2017

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx' xxxxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxx, Xxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx
Det homeriske Spørgsmål x Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxx, Xxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx
Gudernes rolle i Iliaden x Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxx, Xxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx
Kleos og udødelighed i Iliaden x Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxx, Xxx
Episke Cyklus og Odysseen x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2014
Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxx Xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Den trojanske Krig x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2014
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx – Xxxxxxx xx Xxxxxxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Den vrede Achilleus x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2015
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Den ubøjelige Achilleus og krigen x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2015
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx 2 xxx 15 xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx.

Xxxx, Xxx & Xxxxxx, Xxxx Xxx
Achilleus hævner Patroklos x Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2015
Xxxxxxxx 16.-24. xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx, Xxxx X.
Xxxx xx xxx Xxxxx (xxxxxxx 21)
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1990

Xxxxxxxx, Xxxxx X.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx "Xxxxx" (xxxxxxx 2)
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx, 1992

Xxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (xxxxxxx 1-2)
Xxxxx & Xxxxxxxx, 1995

Xxxxxxx, Xxxxx X.
Xxx Xxxxx xx Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1995

Xxxxxxx, Xxxxx X.
Xxx Xxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 2011

Xxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxx, 1995
    Biografier          

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.232.52.135