Kontakt os
Litteraturens Verden udgives af for­mid­lings­virk­som­he­den Det His­to­riske Akademi. Dialog med vores kunder er en vigtig del af vores for­mid­lings­ar­bej­de, og derfor kan vi altid kon­tak­tes te­le­fo­nisk i vores åbn­ingst­id. Hvis du vil kontakte os skrift­ligt, kan du gøre dette ved at benytte vores kon­takt­for­mu­lar eller sende en mail til os. Kon­tak­ter du os skrift­ligt, bedes du venligst angive navn, evt. in­sti­tu­ti­on og kon­takt­op­lys­nin­ger. Vi vil herefter besvare din hen­vend­el­se indenfor 1 ar­bejds­dag. Har du brug for at sende noget via al­min­de­lig post, kan det gøres via ne­den­ståe­nd­e adresse.

Bemærk: Vi tager ikke imod opkald fra udlandet samt hem­me­li­ge numre.

KONTAKT
Det His­to­riske Akademi
Balders Vej 10
DK-9500 Hobro

CVR.: 32 62 99 89

Email: info@his­to­risk-akademi.dk

Kon­takt­for­mu­lar

Navn
Ønsker at blive kon­tak­tet pr
Email
Telefon
Ønsker ikke at blive kon­tak­tet
Din besked
Indtast venligst tallene til venstre i feltet til højre
Felter markeret med skal udfyldes.